Divers ander
Kaartontwerp SOS rommelmarkt Den Bosch
Computerprogramma Bouw voor kinderen met leesproblemen.
Faculteit der Maatschappij en Gedragwetenschappen Afd. Pedagogiek en Onderwijs Amsterdam.
Illustratie voor het tijdschrift Citadel, Rijksarchief Noord-Brabant
Illustraties voor het blad Vrommes, feministisch tijdschrift
Brochure voor bibliotheek de Brenthof